REFUNDACJE APARATÓW SŁUCHOWYCH – NFZ, PFRON (PCPR, MOPS)

NFZ - Narodowy Findusz Zdrowia - Refundacja aparatów słuchowych

Dofinansowanie aparatu słuchowego NFZ / PFRON / PCPR / MOPS

Refundacja aparatu słuchowego dla emeryta?

Od początku roku 2023 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.

Refundacje dla dzieci i osób do 26 roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast na dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Wyjątkiem jest tutaj refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie, która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka i młodzieży do 26 roku życia oraz 40 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy).

UWAGA! Od ceny aparatów słuchowych odliczamy kwotę przysługującej refundacji NFZ. Pacjent dopłaca tylko różnicę w cenie.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Aparaty słuchowe Śląsk Pszczyna - BASTEC - Badania słuchu

Aparaty słuchowe Śląsk Pszczyna – BASTEC – Badania słuchu

Jakie kroki należy podjąć aby otrzymać refundację NFZ?

1. Wykonanie badania słuchu w poradni laryngologicznej lub w punkcie protetyki słuchu – Zapraszamy

2. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty*

3. Wizyta u lekarza laryngologa (specjalisty*) – zabieramy wynik badania słuchu i skierowanie (wcześniej oczywiście należy zarejestrować się na wizytę).

4. Laryngolog (specjalista*) wystawia zlecenie (wniosek) na aparat słuchowy oraz na wkładkę uszną.

5. Ze zleceniem wracamy do punktu protetyki słuchu w celu doboru i dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego.

* Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: audiologii i foniatrii, audiologii, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, laryngologii

 

PFRON refundacja aparatów słuchowych

Dofinansowanie do aparatów słuchowych z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFORN wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich.

Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla danego województwa na konkretny rok kalendarzowy.

Osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub grupą inwalidzką, mogą otrzymać aparat słuchowy bezpłatnie!

Aby znaleźć odpowiedni PCPR dla Państwa powiatu prosimy kliknąć na poniższy link:
JakiWniosek.pl, lub wpisać „PCPR nazwa miasta” w wyszukiwarce google (www.google.pl)

Chcąc znaleźć MOPS (MOPR) dla Państwa miejsca zamieszkania, prosimy wpisać „MOPS nazwa miasta” (np.: MOPS Warszawa) w wyszukiwarce google (www.google.pl)

Na powyższych stronach w zakładkach „powiatowy zespół do spraw orzekania niepełnosprawności”, można dowiedzieć się również w jaki sposób można uzyskać „orzeczenie o stopniu niepełnosprawności”.